Fri frakt til paketombud

CURVY CRUSHES | STORLEK 42-58

Snabb leverans

Varukorg

Din varukorg är tom.

INTEGRITETSPOLICY

1 INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Din dataskydd är viktig för oss, och vi tar därför stor omsorg om att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Nedan kan du läsa om hur Wasabiconcept A/S (hädanefter Wasabiconcept”, "vi", "oss" eller "vår") behandlar personuppgifter om dig när vi
agerar som personuppgiftsansvarig. Du kan också läsa om dina rättigheter i samband med vår behandling.

2 WASABICONCEPTS ROLL SOM PERSONUPPGIFTSANSVARIG

I samband med driften av vår verksamhet behandlar vi vissa personuppgifter. Detta gör vi för att kunna tjäna dig på bästa möjliga sätt. Vi samlar in och behandlar huvudsakligen allmänna (icke-känsliga) personuppgifter.

Om du har några frågor gällande vår behandling av dina
personuppgifter, vänligen kontakta Wasabiconcept här:

Wasabiconcept A/S

CVR: 26486254

under broen 1,

6400 Sønderborg

 

Kontaktperson:

Britt Kristensen

Telefon: +45 7312 1640

E-post: bkr@soyaconcept.com

 

3 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR

Vi behandlar personuppgifter om dig i ett antal olika situationer.
Läs mer om vår behandling i de olika situationerna nedan.

3.1 Besökare på Wasabiconcepts webbplats och användare av Wasabiconcepts
onlinetjänster

När du besöker Wasabiconcepts webbplats (t.ex. www.Wasabiconcept.com)
eller använder våra andra onlinetjänster (på till exempel Facebook, Instagram,
LinkedIn, Tik Tok, Pinterest, Youtube), kan Wasabiconcept behandla information
om din IP-adress samt information om din dator, enhet och webbläsare.

Vi behandlar också information om ditt besök (t.ex. information om
hur du kommer åt våra webbplatser, hur du navigerar runt dem, vilka sidor du
besöker, innehåll du tittar på, dina sökningar, annonser du har sett osv.).
Personuppgifter samlas in genom cookies, loggfiler och andra tekniker (du kan
läsa mer om vår användning av cookies här https://www.Wasabiconcept.com/pages/cookies-policy).

Vi behandlar också personuppgifter som du tillhandahåller oss i
samband med din användning av webbplatsen eller våra onlinetjänster, till
exempel när du använder vårt onlinekontaktformulär, inklusive ditt namn,
e-postadress och annan information som du tillhandahåller oss.

Vi använder dina personuppgifter så att vi kan göra relevanta
produkter, leveranser, förmåner och tjänster ("Tjänster")
tillgängliga för dig och för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser
och onlinetjänster och de Tjänster vi erbjuder. Vi använder också
personuppgifter för att visa dig innehåll på våra och andra webbplatser baserat
på dina aktiviteter och preferenser, och för att begränsa antalet gånger du ser
samma innehåll.

Rättslig grund för behandlingen är vårt legitima intresse av att
göra vår webbplats (och onlinetjänster) tillgängliga för dig (artikel 6.1.f i
den allmänna dataskyddsförordningen) eller ditt samtycke (artikel 6.1.a i den
allmänna dataskyddsförordningen och avsnitt 3 i den danska förordningen om
cookies).

Vi lagrar personuppgifter som samlats in i samband med ditt besök
på vår webbplats i 5 år.

3.2 Kunder hos Wasabiconcept

När du är kund hos Wasabiconcept, och handlar
via vår webbshop, behandlar Wasabiconcept personuppgifter om ditt namn, din
adress, e-postadress, dina inköp, betalningsinformation och annan information
som du tillhandahåller oss.

Vi behandlar personuppgifterna i syfte att fullgöra avtalet med våra
kunder, för att tillhandahålla Tjänsterna, för fakturering, för att hålla
statistik och genomföra kvalitetsstyrning samt för att underhålla vårt kundregister
och erbjuda allmän service, marknadsföring och försäljning till våra kunder.

Den rättsliga grunden för behandlingen är avtalet med dig (artikel 6.1.b i
den allmänna dataskyddsförordningen) eller vårt legitima intresse av att
hantera din information som kund hos oss (artikel 6.1.f i den allmänna
dataskyddsförordningen).

Vi lagrar personuppgifter om våra kunder i 5 år.

3.3 Mottagare av marknadsföring

När du tar emot marknadsföringskommunikation, inklusive nyhetsbrev från Wasabiconcept,
behandlar vi personuppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och
produktintresse. Vi behandlar också information om dina marknadsförings- eller
kommunikationspreferenser, din användning av den marknadsföring vi skickar till
dig (inklusive, till exempel, om du har öppnat ett e-postmeddelande från oss,
om e-postmeddelandet har lästs och vilka länkar du har öppnat), samt annan information
som du tillhandahåller oss.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att marknadsföra vårt företag och
Tjänster, och för att upprätta och hantera din marknadsföringsprenumeration. Vi
använder personuppgifter om dina preferenser och användning för att förstå hur
kunder tar emot våra marknadsföringsmeddelanden och för att förbättra vår
marknadsföring till dig och andra kunder framöver.

Vi kommer endast att skicka marknadsföringsmaterial till dig via e-post,
textmeddelanden eller andra elektroniska medel när vi har erhållit ditt
samtycke där detta krävs enligt dansk lag om marknadsföringspraxis.

Vi använder också personuppgifter om dig för att visa dig innehåll på våra
och andra webbplatser baserat på dina aktiviteter och preferenser, och för att
begränsa antalet gånger du ser samma innehåll, samt för att mäta effektiviteten
av vårt innehåll och vår marknadsföring. För detta ändamål kan vi ladda upp din
e-postadress till annonseringsverktyg som till exempel Google eller Facebook i
syfte att skicka riktade marknadsföringsmeddelanden.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt legitima intresse av att
följa ditt önskemål om att ta emot marknadsföringskommunikation från oss,
vilket du har samtyckt till enligt dansk lag om marknadsföringspraxis (artikel
6.1.f i den allmänna dataskyddsförordningen).

Vi lagrar personuppgifter om mottagare av marknadsföringskommunikation så
länge kontakten är aktiv och inte har dragit tillbaka sitt samtycke.

3.4 Deltagare i tävlingar

När du deltar i tävlingar behandlar vi
personuppgifter om namn, e-postadress, svar på tävlingen och födelsedatum.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera tävlingar, utse
vinnare osv.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt legitima intresse av att
genomföra tävlingen och kontakta vinnaren (artikel 6.1.f i den allmänna
dataskyddsförordningen).

Vi lagrar personuppgifter som samlas in i samband med tävlingar så länge
kontakten är aktiv och inte har dragit tillbaka sitt samtycke.

3.5 Medlemmar i Wasabiconcepts kundklubb

När du är medlem i Wasabiconcepts
kundklubb, behandlar vi personuppgifter om namn, e-postadress, inköp,
produktintressen.

När du går med i vår kundklubb, samtycker du till att vi skickar
marknadsföringsmaterial till dig via e-post, textmeddelanden eller andra
elektroniska medel. Därför behandlar vi också information om dina preferenser i
relation till marknadsföring eller kommunikation och din användning av de
marknadsföringsmeddelanden vi skickar till dig (inklusive, till exempel, om du
har öppnat ett e-postmeddelande från oss, om e-postmeddelandet har lästs och
vilka länkar du har öppnat) och information som du annars tillhandahåller oss.

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla dig med förmåner
kopplade till att vara medlem i kundklubben, såsom inbjudningar till
VIP-evenemang, tidig tillgång till reor, specialerbjudanden och användning av
sparade poäng. Dessutom använder vi personuppgifter om dig för att hantera vår
kundklubb.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt legitima intresse av att
hantera ditt medlemskap (artikel 6.1.f i den allmänna dataskyddsförordningen)
och/eller ditt samtycke (artikel 6.1.a i den allmänna dataskyddsförordningen
och avsnitt 10 i den danska lagen om marknadsföringspraxis).

Vi lagrar personuppgifter för medlemmar i kundklubben Vi lagrar kunddata i
samband med inköp i 5 år från inköpsdatum.

3.6 Affärspartners och/eller leverantörer till Wasabiconcept

När du är en affärspartner eller leverantör till Wasabiconcept eller är en kontaktperson för
en affärspartner/leverantör, behandlar vi personuppgifter om ditt namn,
företagsnamn, arbetstelefonnummer, e-postadress, titel samt offentligt
tillgänglig information och annan information som du tillhandahåller oss.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att hantera avtal, ta emot varor och
tjänster från våra leverantörer och affärspartners, och där det är lämpligt för
att uppfylla avtal med våra kunder.

Den rättsliga grunden för behandlingen är avtalet med dig (artikel 6.1.b i
den allmänna dataskyddsförordningen) eller vårt legitima intresse av att
hantera relationen med dig/företaget du representerar som
affärspartner/leverantör (artikel 6.1.f i den allmänna dataskyddsförordningen).

Vi lagrar personuppgifter om affärspartners och/eller leverantörer Efter
avslutat samarbete.

4 UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA

Wasabiconcept kan lämna ut dina personuppgifter till andra leverantörer och/eller
tjänsteleverantörer i samband med vår normala affärsverksamhet samt till våra
koncernföretag.

Wasabiconcept kan också lämna ut dina personuppgifter till en offentlig
myndighet i situationer där vi specifikt är skyldiga att lämna ut dina
personuppgifter enligt lagstiftning och anmälningsplikter som vi är föremål
för.

Det kan till exempel vara nödvändigt att lämna ut personuppgifter till
följande mottagare: Databehandlare

Vi försöker begränsa utlämnandet av personligt identifierbar information
och därmed utlämnandet av information som kan tillskrivas dig personligen.

Wasabiconcept lämnar också ut dina personuppgifter till databehandlare.
Våra databehandlare behandlar endast dina personuppgifter för våra syften och
enligt våra instruktioner.

5 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EES

I samband med vår behandling av dina personuppgifter kan vi överföra sådan information till
länder utanför EU/EES (tredje länder).

Du kan läsa mer om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES
på Europeiska kommissionens webbplats.

Om du önskar ytterligare information om vår överföring av personuppgifter
till länder utanför EU/EES, vänligen kontakta oss.

6 LAGRING, DATAINTEGRITET OCH SÄKERHET

När dina personuppgifter inte längre behövs, kommer vi att se till att de raderas på ett säkert sätt.

Det är vår policy att skydda personuppgifter genom att vidta adekvata
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa dataskydd för
alla personuppgifter som vi behandlar. Vi genomför regelbundna interna
uppföljningar av tillräckligheten och efterlevnaden av policys och åtgärder.

7 DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad har du vissa rättigheter enligt den
allmänna dataskyddsförordningen. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen
kontakta oss.

Du kan – ovillkorligt och när som helst – dra tillbaka ditt samtycke. Du
kan göra detta genom att skicka oss ett e-postmeddelande (se e-postadressen
ovan). Återkallande av ditt samtycke kommer inte att ha någon negativ påverkan.
Det kan dock innebära att vi inte kan uppfylla specifika förfrågningar från dig
i framtiden. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av
behandlingen baserad på samtycke innan det återkallas. Dessutom påverkar det
inte någon behandling som utförs på en annan laglig grund.

Du kan också – ovillkorligt och när som helst – invända mot vår behandling
när den baseras på våra legitima intressen.

Dina rättigheter inkluderar också följande:

· Rätt till tillgång:

Du har rätt att få tillgång till
de personuppgifter vi behandlar om dig.

· Rätt till rättelse:

Du har rätt att
få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig rättade.

· Rätt till radering (rätten att bli bortglömd):

I undantagsfall har du rätt att få
information om dig raderad innan den tidpunkt då vi normalt skulle radera dina
personuppgifter

· Rätt till begränsning av behandling:

I vissa situationer har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om
du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, får vi i
framtiden endast behandla personuppgifter – förutom lagring – med ditt
samtycke, eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk,
eller för att skydda en individ eller viktiga allmänna intressen.

· Rätt att invända:

I vissa situationer har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, och alltid om behandlingen är för direkt marknadsföring.

· Rätt till dataportabilitet:

I vissa situationer har du rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och
att få sådana personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en
annan.

· Rätt att inge klagomål:

Du kan när som helst inge ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om vår behandling av personuppgifter. Se mer
www.datatilsynet.dk där du också kan hitta ytterligare information om dina
rättigheter som registrerad.

8 UPPDATERINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Då och då kommer det att vara nödvändigt att uppdatera denna Integritetspolicy. Vi kommer
att regelbundet granska vår Integritetspolicy för att säkerställa att den är
uppdaterad, giltig och i enlighet med gällande lagstiftning och principer för
behandling av personuppgifter. Vi kommer att publicera nya versioner av policyn
på vår webbplats.

Denna policy har versionsnummer Version2.0 och är
giltig från och med den 4 januari 2024.

Observera att detta
är en översättning och den ursprungliga engelska texten kan innehålla nyanser
och detaljer som kanske inte är helt återspeglade i översättningen. Det är
alltid bra att rådgöra med en juridisk expert vid tolkning och användning av
juridiska dokument på ett annat språk.